Materijalno poslovanje

Materijalno poslovanje

Matični podaci grupa i podgrupa materijala, šifrarnik materijala, neograničen broj skladišta. Mogućnost vođenja materijala po svakom skladištu posebno ili koristeći centralni šifrarnik materijala. 

Knjiženje početnog stanja skladišta, knjiženje primke, izdatnice, međuskladišnice, otpisnice, narudžbe dobavljaču. Ispis knjiženih dokumenata, dnevnici knjiženja, temeljnice po kontima klase 3 i 4. Utrošak materijala po mjestima troška. Knjiženje radnih naloga, stvaranje izdatnica i ispis utroška materijala po radnim nalozima. 

Sastavnice materijala i automatsko generiranje izdatnica po sastavnicama. Ispis stanja skladišta, minimuma i maksimuma. Obrada inventure putem prijenosnih terminala i bar koda. Automatski prijenos stanja skladišta u Novu poslovnu godinu. Evidencija ugovora o nabavi i praćenje nabave materijala po dobavljačima i ugovorima.