Solarna energija

Solarna energija

Solarna ili sunčeva energija je energija Sunca, njegova svjetlost i toplina koju ljudi koriste od davnina uz pomoć raznih tehnologija. Sunčeva zračenja, uz sekundarne solarne izvore kao što su vjetar, energija valova i biomasa, se računaju u najčešće dostupne obnovljive izvore energije na Zemlji. Upotrebljava se samo mali dio solarne energije od one koja je na raspolaganju.

Hrvatska zahvaljujući svojem geografskom položaju ima vrlo povoljne uvjete za iskorištavanje Sunčeve energije. U južnom dijelu Hrvatske godišnja proizvodnja klasičnog fotonaponskog sustava iznosi od oko 1300 kWh po instaliranom kWp snage dok u kontinentalnom dijelu Hrvatske ona iznosi od 1000 do 1100 kWh po instaliranom kWp snage.

Hrvatska u pretpristupnom razdoblju za punopravno članstvo u Europskoj uniji preuzima obveze iz EU ciljeva: 3 puta 20% do 2020:

  • ostvariti energetsku učinkovitost za 20%,
  • podmiriti 20% potreba potrošnje energije iz OIE,
  • smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20%.