Izmjenjivači

Izmjenjivači

Solarni izmjenjivači (tzv. solarni pretvarač, fotonaponski inverter, fotonaponski pretvarač, DC/AC pretvarač, itd) je ključna komponenta svakog solarnog sistema. Solarni izmjenjivači pretvaraju DC napon s fotonaponskih ćelija u AC napon kojim se dalje mogu napojiti interna trošila/baterije, te ostatak slati u gradsku mrežu. Postoje jedno-, dvo- ili trofazni pretvarači koji predaju napon u niskonaponsku mrežu ili kod većih uređaja pomoću ugrađenog dodatnog transformatora u mrežu srednjeg napona koji se automatski sinkronizira s naponom električne mreže. Fotonaponski izmjenjivači imaju posebne funkcije prilagođene za korištenje s fotonaponskim ćelijama.