Komponente

Komponente

Fotonaponski moduli

Jezgru svakog fotonaponskog sustava čine fotonaponski moduli. Solarni moduli koriste toplinsku sunčevu energiju (fotoni)  za proizvodnju električne energije kroz fotonaponski efekt. SOLVIS fotonaponski moduli osiguravaju veliku izlaznu snagu, izdržljivost u otežanim vremenskim uvjetima i dugotrajnu stabilnost električnih karakteristika. Više…  

Izmjenjivači

Solarni izmjenjivači (tzv. solarni pretvarač, fotonaponski inverter, fotonaponski pretvarač, DC/AC pretvarač, itd) je ključna komponenta svakog solarnog sistema. Solarni izmjenjivači pretvaraju DC napon s fotonaponskih ćelija u AC napon kojim se dalje mogu napojiti interna trošila. Više…  

Regulatori punjenja

Solarni regulatori pretvaraju promjenjivi istosmjerni napon solarnih modula u precizno kontrolirane napone kojima se puni i održava baterija te napajaju istosmjerna trošila. Regulator smanjuje ili čak zaustavlja punjenje strujom i time sprječava da se baterija prepuni. Više…  

Solarne baterije

KARAKTERISTIKE
– visoka gustoća energije
– bez održavanja
– korištenje u bilo kojoj poziciji
– suhi tip akumulatora
– ABS kućište
– mala autopotrošnja (manje od 3 % mjesečno)
– širok raspon temperature rada
– visoka efikasnost akumuliranja
– vrlo velika efikasnost pri sporom pražnjenju (C100) Više…

Sustav za nadzor, dijagnostiku i komunikaciju

Nadzor sustava, daljinsko otkrivanje kvarova, pohrana i prikaz podataka omogućuju korisniku jednostavan pristup informacijama o radu  sustava s bilo koje lokacije. Više…  

Montažni kompleti i komponente

Za potkonstrukciju koriste se nehrđajući materijali (aluminij, inox). Različite izvedbe proizvođača konstrukcija omogućuju realizaciju elektrana na gotovo svim vrstama krovova, nadstrešnica, balkona, fasada, pumpnih stanica, parkirališta, kao i na zemlji. Više…