Osnovni podaci o tvrtki

 

Tvrtka: 

COM ENG d.o.o. za proizvodnju, inženjering i trgovinu

Skraćeni naziv: 

COM ENG d.o.o.

Sjedište i adresa: 

Dubrovnik, Metohijska 4 

Uprava društva: 

Mario Čebulc

Telefon: 

020/313 380 

Telefaks: 

020/313 386  

E-mail: 

comeng-du@du.t-com.hr

Web adresa: 

www.com-eng.hr

OIB:

92756876424

Matični broj subjekta (MBS):

060027583, Trgovački sud u Splitu – stalna služba u Dubrovniku 

Temeljni kapital Društva: 

37.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti 

IBAN:

Banka:

HR9224070001100007885

OTP banka Hrvatska d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar