Tracker solarni sustavi

Tracker solarni sustavi

Tracker sustavi su samostojeći solarni sustavi koji, kako sam naziv govori, “prate” sunce tijekom cijelog dana tako da su solarni moduli usmjereni prema suncu cijeli dan pod najoptimalnijim kutom. To nam omogućava 25%-45% veću učinkovitost modula, što u konačnici znači i više proizvedene struje. Treker se mogu instalirati na način da budu mrežni fotonaponski sistemi, te kao izolirani (Stand-Alone) sustavi.

Treker sustavi se instaliraju na zemljištima ili bilo kojim površinama koje mogu podnijeti dodatno opterećenje, a nalaze se između 23 i 55 stupnja geografske širine. Okretanje trekera se manifestira na 2 načina: istok – zapad i poravnanje. U smjeru istok – zapad je moguć pomak od 300°, a vrši se preko automatike azimut-pogona koja je smještena u kućištu. Motor za uzdizanje služi da bi se površina modula dovela u vertikalan položaj (0°-70°) te je također automatizirana i smještena u kućište. Montirana površina ovisi o energetskim potrebama potrošača.