Izolirani solarni sustavi

Izolirani solarni sustavi

Izolirani solarni sustavi još se nazivaju autonomnim ili otočnim solarnim sustavima iz razloga jer se najčešće koriste na mjestima gdje ne postoji mogućnost priključka na javnu distribucijsku mrežu ili je taj priključak financijski preskup. U Hrvatskoj je primjena izoliranih solarnih sustava posebno zanimljiva na otocima, manjim izoliranim zaseocima ili planinarskim domovima, odnosno područjima koji obiluju Sunčevim zračenjem,a troškovi izgradnje elektroenergetske mreže su visoki s niskom ukupnom potrošnjom električne energije.