Mrežni solarni sustavi

Mrežni solarni sustavi

Mrežni solarni sustavi podrazumijevaju da sva energija proizvedenu u modulima se predaje u mrežu preko izmjenjivača, te prodaje u javnu distribucijsku mrežu (HEP). Sustav se sastoji od fotonaponskih modula za proizvodnju istosmjernog napona i struje, izmjenjivača koji pretvara napone i struje u izmjenične i vrši sinkronizaciju napona, frekvencije i faze s mrežom, te brojila električne energije.

U Hrvatskoj,  zbog postojećeg tarifnog sustava za otkup struje iz obnovljivih izvora energije, mrežni solarni sustavi su koncipirani da se sva energija koju proizvedu solarni moduli usmjerava i prodaje u mrežu, a sva električna energija za vlastite potrebe uzima se iz mreže. Takav sustav daje najkraće vrijeme povrata investicije. Postojeći sustav otkupnih cijena osigurava izuzetno povoljno investiranje u fotonaponske elektrane. Poticajna cijena za energiju iz fotonaponskih sustava je i nekoliko puta veća od tržišne cijene električne energije i u 2012. godini je utvrđena u iznosu koji ovisi o snazi sustava a usklađuje se s inflacijom na godišnjoj razini, prikazana je u sljedećoj tablici:

Poticajna cijena iz zadnjeg retka se odnosi na integrirane sunčane elektrane na građevinskim česticama na kojima ne postoji instaliran toplinski sustav na OIE. U slučaju da postoji, poticajna cijena (Ck) se množi s koeficijentom k2.

Promjenjivi dio tarifne stavke se temelji na mjerljivom doprinosu lokalnoj zajednici, te može iznositi najviše do 15% (pmax) fiksnog dijela tarifne stavke.

Ukupna poticajna cijena određuje se prema formuli:

gdje je:

ILZ – ukupni trošak za robe i usluge s podrijetlom na području lokalne zajednice,

ITOT – ukupni investicijski trošak projekta.